Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol!

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2016 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604. Można je też pobrać ze strony internetowej www.bip.krakow.pl (załącznik do procedury SA-7):

Uwaga! 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana konta bankowego!
Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo  na rachunek Urzędu w PKO  BP: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Krakowa. 

Sprawę złożenia oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Zachęcamy Przedsiębiorców do skorzystania z kalkulatora do obliczeń opłaty za korzystanie z zezwoleń pod adresem www.bip.krakow.pl/?dok_id=27005

Od 25 do 29 stycznia Wydział Spraw Administracyjnych UMK będzie przyjmować w godzinach 7.40 – 18.00 (kasa czynna do godz. 17.45). Dodatkowo, Urząd będzie czynny w sobotę, 30 stycznia, w godzinach 7.40 – 15.30 (kasa czynna do godz. 15.15). W niedzielę, 31 stycznia, Urząd będzie nieczynny.

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190, 9122, 9306.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności