Zmiany w organizacji ruchu

Organizowany 31 grudnia bieg oraz miejski Sylwester na Rynku Głównym spowodują sporo zmian w
organizacji ruchu.

W godz. 12.00 – 13.30 będzie odbywał się na terenie Rynku Głównego, ulic w rejonie Rynku, Bulwarów i Plant „ XII Krakowski Bieg Sylwestrowy ” na dwóch trasach:

– bieg 5 km: Rynek Główny (start u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska, Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), Bulwar Czerwieński, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny (zakończenie u wylotu ul. Siennej);
– bieg 10 km: Rynek Główny (start u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska, Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), Bulwar Czerwieński, Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą pod Smoka Wawelskiego, ul. Podzamcze, Planty do Bramy Floriańskiej, ul. Floriańska, Rynek Główny (zakończenie u wylotu ul. Siennej).
Planowana liczba uczestników biegu – 2000 osób. W związku z ww. imprezą pomiędzy godz. 11.30 a godz. 14.00 zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ul. św. Idziego i ul. Podzamcze (utrzymany będzie wyjazd z ul. Straszewskiego w ul. Powiśle) oraz pomiędzy godz. 11.00 a godz. 14.30 jezdnia Rynku Głównego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Mikołajską. Na pozostałych ulicach zlokalizowanych na trasie na czas trwania biegu wystąpią chwilowe wstrzymania ruchu.

Ponadto, w związku biegiem pomiędzy godz. 11.30 a godz. 13.30 zostanie wyłączona komunikacja tramwajowa na ul. Franciszkańskiej i ul. Dominikańskiej.

W związku z imprezą „Sylwester 2015″ odbywającą się na Rynku Głównym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego:

  • na ul. Brackiej, ul. św. Jana, ul. Wiślnej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Gołębią), ul. Sławkowskiej (odcinek pomiędzy ul. św. Jana a Rynkiem Głównym), ul. Szczepańskiej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Jagiellońską), ul. św. Anny (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Jagiellońską), ul. Szewskiej (odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a Rynkiem Głównym), ul. Jagiellońskiej (odcinek pomiędzy ul. Św. Anny a ul. Szczepańską) od godz. 10.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów;

  • zaopatrzenie w strefie A (z wyjątkiem: ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. św. Idziego, ul. Senackiej, ul. Kanoniczej, ul. Krupniczej) będzie możliwe wyłącznie do godz. 10.00, w strefie B (w obszarze ograniczonym pierwszą obwodnicą oraz ul. Franciszkańską i Dominikańską) do godziny 10.00 i w godz. 13.00 -14.00;

  • przez cały dzień będzie wyłączony postój dorożek na Rynku Głównym;

  • od godziny 10.00 zostaną wyłączone postoje melexów na ul. Brackiej i ul. Sławkowskiej oraz postój taxi na ul. św. Anny;

  • od ok. godz. 17.00 zostaną całkowicie zostaną wyłączone z ruchu (z wyjątkiem dojść do posesji) drogi ewakuacyjne: ul. Bracka, ul. św. Jana oraz ul. Sławkowska ( na odcinku od ul. św. Tomasza do Rynku Głównego );

  • zostaną wyłączone drogi dla rowerów na ul. św. Anny (odcinek od Rynku do ul. Jagiellońskiej), ul. Wiślna (odcinek od Rynku do ul. Gołębiej);

  • ul. Szewska na odcinku od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej będzie wyłącznie drogą wyjścia;

Więcej informacji na stronie http://sylwester.krakow.pl

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności