Nowe stawki podatków

Prezydent Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekty uchwał w sprawie podatków od nieruchomości, opłaty targowej, uzdrowiskowej, a także środków transportowych.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości są przeważnie niższe niż w roku 2015, a potrzeba podwyższenia niektórych wynika z Polityki podatkowej. Jej głównym założeniem jest stabilizacja osiąganych dochodów oraz utrzymanie systemu stawek obniżonych dla branż i obszarów uznanych za szczególnie ważne dla rozwoju Gminy. Zwiększenie dochodów uzyskane w wyniku zrealizowania Polityki podatkowej z roku 2011 wyniosło 198 mln zł, dla porównania planowane efekty obecnie prezentowanej Polityki wynoszą 20 mln zł.

Po wejściu w życie nowych stawek, opłata za mieszkanie o powierzchni 70 m2 wraz z udziałem w gruncie 20 m2 wyniesie 62 zł rocznie – wzrost o 1 zł (teraz  wynosi 61 zł). W przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m² na działce 3 ary: stawka podatku za 2015 r. wyniosła 2570 zł, w roku 2016 wyniesie 2553 zł – co daje roczny spadek o 17 zł.

Preferencyjne stawki dotyczyć będą m.in. branż: piekarnictwo i cukiernictwo. Wprowadzenie uchwały pozwoli na osiągnięcie w 2016 r. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 467, 2 mln złotych. Obniżona została stawka podatku dla budynków zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół.

W Krakowie jest pobierana opłata targowa. W 2014 r. dochody wyniosły ok. 3,2 mln zł, plan na rok 2015 również 3,2 mln zł. Dotychczas gmina miała obowiązek pobierać opłatę targową, obecnie może z tego zrezygnować. Jednakże w Krakowie, ze względu na uporządkowanie prowadzenia działalności handlowej w obrębie placów targowych, a także dla zapewnienia czystości wokół nich zdecydowano o poborze tej opłaty.

Przepis o fakultatywnym wprowadzeniu dotyczy także opłaty uzdrowiskowej. W 2014 dochody wyniosły ok. 23 tys. zł, a plan na 2015 r. 20 tys. zł.

Zmiana preferencji w podatku od środków transportowych polega na tym, że docelowe stawki preferencyjne dla autobusów spełniających  normy EURO 5 wzrosną z 50 do 75 % stawki maksymalnej, a dla autobusów nie spełniających tej normy nie będzie preferencji. Ma to na celu w głównej mierze wpłynięcie na poprawę jakości powietrza w Krakowie. Dla pozostałych pojazdów docelowy poziom preferencji nie ulegnie zmianie.

Gmina posiada uprawnienia, by zwyżkę stawek podatku od środków transportowych wykonać jednorazowo. Nie mniej jednak, ze względu na interes prowadzących działalność transportową, rozłożoną ją na trzy lata. Samochody ciężarowe do 3,5 t oraz samochody osobowe nie polegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Podnoszenie stawek podatku w kolejnych latach pozwoli na przyrost dochodów z tego tytułu w 2016 r. o 1,7 mln zł, w 2017 r. o 3,4 mln zł i w 2017 r. o 5,1 mln zł. Łączny przyrost dochodów w okresie 2016-2018 wyniesie 10,2 mln zł.

Ostateczną decyzję, co do wysokości stawek poszczególnych podatków podejmie Rada Miasta Krakowa.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności