Będzie darmowa komunikacja przy dużym zanieczyszczeniu powietrza

Będzie darmowa komunikacja przy dużym zanieczyszczeniu powietrza

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o wprowadzeniu pakietu działań antysmogowych w przypadku ponadnormatywnych stanów skażenia powietrza.

Darmowa komunikacja, szybsza informacja i ograniczenie wjazdu do centrum dla samochodów powyżej 3,5 ton to niektóre z propozycji. Część z działań będzie już wprowadzana jeśli stężenie pyłów przekroczy 150 µg/m3.

Co proponują władze Krakowa? Przede wszystkim wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego jeżeli na wszystkich trzech stacjach monitorujących zostanie przekroczony poziom 150 µg/m3. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie. – Jest już przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Liczymy, że radni zgodzą się na zaproponowane przez nas rozwiązanie – mówi Jacek Majchrowski.

Kolejna z propozycji to wprowadzenie zakazu poruszania się wewnątrz I obwodnicy dla pojazdów o masie ponad 3,5 t. – Ma to być zakaz stały, nie związany z przekroczeniem norm jakości powietrza. Oczywiście zapewniona będzie możliwość dowozu zaopatrzenia, jednak godziny zostaną mocno ograniczone. Zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej i pojazdów  służb porządkowych – wyjaśnia Prezydent Krakowa. Takie rozwiązanie mógłby funkcjonować od pierwszych dni stycznia przyszłego roku. Równocześnie rozpoczęte mają zostać prace studialne nad przygotowaniem organizacji ruchu, która ograniczy tonaż samochodów dla obszaru większego niż I obwodnica.

Szybciej niż to jest przewidziane Programem ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego prowadzone będą tzw. działania krótkoterminowe, oznaczające m.in. większą mobilizację strażników miejskich, inspektorów wydziału Kształtowania Środowiska w zakresie kontroli spalania odpadów, czy MPO Kraków w zakresie częstszego mycia ulic w Krakowie, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie dodatkowe działania są wprowadzane w czasie stanu alarmowego, a więc 300 µg/m3, natomiast Prezydent Krakowa chce, by były realizowane już od poziomu 200 µg/m3.

Prezydent Jacek Majchrowski nakazał też wprowadzenie na obszarze administracyjnym miasta nowego schematu informowania mieszkańców o zagrożeniu zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego pyłami PM10. – Nie będziemy oglądać się na przepisy i akcję informacyjną dotyczącą złej jakości powietrza będziemy rozpoczynać w przypadku podejrzenia, że zanieczyszczenie pyłem może osiągnąć stan 150 µg/m3.  Poleciłem swoim służbom, by dopilnowały, żeby takie informacje trafiały jak najszybciej przede wszystkim do żłobków, przedszkoli i szkół – zapowiada Prezydent Majchrowski.

Nie wykluczone również, że zostanie powołany tzw. Okrągły Stół Antysmogowy. – Jestem za taką inicjatywą Krakowskiego Alarmu Smogowego. Oprócz przedstawicieli Miasta i aktywistów społecznych i ekspertów, w pracach takiego forum powinni uczestniczyć przedstawiciele gmin ościennych i władze województwa – uważa Jacek Majchrowski.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności