Powstanie żłobek na Prądniku Czerwonym

Powstanie żłobek na Prądniku Czerwonym

Miasto w ramach dotacji z Resortowego Programu Maluch chce kupić lokal na żłobek. Planowana lokalizacja żłobka to ul. Dobrego Pasterza 118 c – lokal o łącznej powierzchni ok. 360 m². Placówka obejmie opieką 75 dzieci. Planowany termin wpisania nowego żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, umożliwiający jego uruchomienie to 31.12.2015 r.

Wysokość dotacji na zakup lokalu wynosi 1,8 mln zł. Wkład własny Miasta to kwota 1 mln zł. W kolejnych latach koszty utrzymania żłobka mogą być również finansowane z Resortowego Programu Maluch.

Na terenie Dzielnicy I (Stare Miasto), II (Grzegórzki) i III (Prądnik Czerwony) – b. dzielnica administracyjna Śródmieście, zlokalizowane są 4 żłobki samorządowe dysponujące 345 miejscami oraz 12 niepublicznych żłobków/klubów dziecięcych dysponujących 296 miejscami i otrzymujących dotacje z Gminy Miejskiej Kraków. W Dzielnicach I-III na listach dzieci, których rodzice potwierdzają zainteresowanie miejscem w żłobkach samorządowych jest ok. 700 dzieci.

Możliwość pozyskania środków na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 daje Resortowy Program Maluch, który ogłaszany jest od 2011 r. W 2015 r. Resortowy Program Maluch daje Gminie możliwość tworzenia i utrzymania nowych miejsc dla dzieci do lat 3 – dotacja wynosi 50-80% kosztów realizacji zadania – przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 20-50% kosztów realizacji zadania. W latach 2011-2014 Gmina Miejska Kraków otrzymała dotację w wysokości ok. 4,5 mln zł na utworzenie i funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc z Resortowego Programu Maluch, co umożliwiło uruchomienie ogółem 376 dodatkowych miejsc w żłobkach samorządowych.

Od 2011 r. Gmina zwiększa liczbę miejsc opieki dla dzieci do lat 3 poprzez: rozbudowę i adaptację żłobków samorządowych – liczba miejsc od 2011 wzrosła o 350 i wynosi 2 300; zakup lokali użytkowych na organizację żłobków – Żłobek ul. Domagały 63 i 65 dysponujący 60 miejscami oraz od 2016 r. Żłobek przy ul. Dobrego Pasterza dysponujący 75 miejscami; dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych od roku 2012 – suma wydatków z budżetu Miasta to kwota 11 582 144 zł.

Liczba dotowanych miejsc w roku 2015 wynosi 1779, średnia wysokość dotacji wynosi ok. 357 zł miesięcznie na 1 dziecko. W te działania wpisuje się także budowa mieszkań komunalnych wraz z lokalami użytkowymi przeznaczonymi na organizację żłobka. Budowa przy ul. Jana Kantego Przyzby planowana jest w latach 2016-2017 –  powstanie żłobek dla 60 dzieci, który zostanie uruchomiony w 2017 r., a  w 2018 r. żłobek dla 20 dzieci. Budowa żłobków jest planowana także w Dzielnicach XII i XIII – w latach 2016 – 2018 r. planowane jest uruchomienie 200 miejsc.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności