Łatwiej o dopłatę do rachunków za ogrzewanie

Łatwiej o dopłatę do rachunków za ogrzewanie

 Radni przegłosowali prezydencki projekt zmian w programie dopłat do rachunków dla osób, które wymieniły piece węglowe na proekologiczne rozwiązania. – Liczymy, że dzięki wprowadzonym modyfikacjom więcej krakowian skorzysta ze wsparcia Miasta – komentuje Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta ds. Jakości Powietrza.

o dobra informacja dla osób, które wymieniły piece węglowe na proekologiczne rozwiązania grzewcze i ponoszą z tego tytułu większe opłaty za rachunki. Przyjęty 20 listopada 2013 r. przez Radę Miasta Krakowa Lokalny Program Osłonowy ma nowe, korzystniejsze i prostsze dla mieszkańców zasady.

– Przyjęty przez radnych prezydencki projekt zmian upraszcza procedury i poszerza kryteria uprawniające do skorzystania z dopłat, a przez to zwiększa grupę odbiorców programu – wylicza Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta ds. Jakości Powietrza. Najistotniejsze zmiany ujęte w projekcie to:

– podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc,

– jednorazowa wypłata pomocy,

– brak konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – sytuacja osoby będzie ustalana w oparciu o przedkładane dokumenty.

Ponadto, zgodnie z nowymi zasadami, Wydział Kształtowania Środowiska ma możliwość kontroli, czy rzeczywiście doszło do zmiany źródła ogrzewania, także w przypadku inwestycji prowadzonych poza programem PONE.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania począwszy od 14 września 2011 r. i przysługuje osobie bądź rodzinie, która w tym lokalu faktycznie zamieszkuje. Wysokość pomocy nie jest uzależniona od ilości zlikwidowanych palenisk węglowych w danym lokalu.

Podczas przyznawania pomocy bierze się pod uwagę dochód w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu oraz rodzaj ogrzewania, które zostało zamontowane w miejsce ogrzewania węglem. Zasady obliczania wysokości pomocy nie ulegną zmianie. Natomiast zwiększy się kwota dochodu „netto” uprawniająca do skorzystania z pomocy, dzięki czemu dofinansowanie będzie mogło otrzymać więcej osób.

Nowelizacja Programu wprowadziła nowe kwoty bazowe. Po wejściu w życie uchwały będą wynosić odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 710 zł, czyli 500 proc. kryterium dochodowego (obecnie 2 439 zł , czyli 450 proc. kryterium)

– dla wspólnego gospodarstwa domowego – 2 052 zł  na osobę, czyli 450 proc. kryterium dochodowego rodziny (obecnie 1 368 zł na osobę, czyli 300 proc. kryterium).

Dla przykładu, po zmianach o dopłatę będzie się mogła ubiegać trzyosobowa rodzina, która osiąga 6 156 zł netto na miesiąc. W przypadku rodziny czteroosobowej, dochód nie będzie mógł przekroczyć 8 208 zł na osobę.

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy dostępny będzie kalkulator, który umożliwi wstępne obliczenie wysokości pomocy dla konkretnego gospodarstwa domowego w oparciu o brzmienie Programu.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności