Sesja Rady Dzielnicy III w Komisariacie Policji III w Krakowie

Sesja Rady Dzielnicy III w Komisariacie Policji III w Krakowie

W dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 18:00 w Krakowie przy ul. Naczelnej 12 odbyła się sesja Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu Policji III w Krakowie. Komendant Komisariatu Policji III w Krakowie nadkom. Artur Kasicki zaprezentował prezentację multimedialną na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Dzielnicy III Miasta Krakowa w 2014 roku. Przedstawiono uwarunkowania oraz ogólną charakterystykę Dzielnicy; zagrożenie przestępczością z podziałem na poszczególne, dzielnice, osiedla; omówiono wdrożone programy prewencyjne oraz współpracę Komisariatu z samorządem lokalnym oraz podmiotami pozapolicyjnymi; jak również omówiono wyniki pracy poszczególnych wydziałów i ogniw Komisariatu.

Uczestnicy sesji mogli poznać dzielnicowych z poszczególnych rejonów, z którymi dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szerokim zakresie, w szczególności poruszano problematykę dotyczącą bezpieczeństwa na osiedlu Prądnik Czerwony; problem dewastacji bloków poprzez pomalowanie (tzw. GRAFFITI); jak zwalczać chuligaństwo pseudokibiców oraz alkoholizm.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności