Wyniki pomiarów w pojazdach Komunikacji Miejskiej

W ramach wykonania opracowania oraz planu wdrożenia projektu „Zintegrowany system taryfowo – biletowy w obszarze aglomeracji krakowskiej”, w okresie październik – listopad 2014 roku, przeprowadzone zostały pomiary frekwencji pasażerskiej oraz czasu przejazdu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Badania dotyczyły wszystkich dziennych linii miejskich: tramwajowych i autobusowych.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dotyczącym udostępnienia wyników pomiarów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zdecydował się opublikować otrzymane od Wykonawcy arkusze zawierające Zestawienie napełnień i czasów jazdy dla wszystkich badanych linii.

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu nr 75/MOF/1/2013 Zintegrowany system transportu w obszarze aglomeracji krakowskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Spakowany plik w formacie ZIP, zawierający arkusze wszystkich badanych linii, dostępny jest tutaj

Foto: ZIKiT

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności