Nowy Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony

16 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony siódmej kadencji (lata 2014-2018), podczas ktorej radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, którym została Aniela Pazurkiewicz.

Podczas pierwszej sesji powołano również komisje merytoryczne Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz ustalone zakresy ich działania i składy osobowe.

22 grudnia 2014 r. w czasie kolejnej sesji wybrano zastępcę przewodniczącego Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, którym został Mateusz Drożdż. Członkami Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony zostali wybrani Maciej Kalemba, Piotr Moskała i Daniel Wiśniowski.

Podczas drugiej sesji powołano również przewodniczących komisji merytorycznych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony:

 • Komisja Rewizyjna – Franciszek Kasznik

 • Sportu i Rekreacji – Kinga Krok

 • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego – Karolina Manikowska

 • Komisja Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami – Paweł Wójcik

 • Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa – Stanisław Skrzyński

 • ds. Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej – Piotr Majak

 • Kultury i Zabytków – Henryk Redkiewicz

 • Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzata Janiec

 • Edukacji – Agnieszka Jasiówka

 • Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego – Dominik Jaśkowiec

 • Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych – Rafał Miś

 • Ochrony Środowiska i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Jacek Wojs

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności