Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną – Pamiętaj możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną – Pamiętaj możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – PAMIĘTAJ! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc
psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc
finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede
wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce:
Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem, oraz na stronie internetowej
dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informator pokrzywdzonego znajduje się tutaj
 

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności