Wspólne ćwiczenia grup ratowniczych.

Wspólne ćwiczenia grup ratowniczych.

W dniu 15 listopada 2014r. na terenie byłego lotniska wojskowego w Krakowie-Rakowicach odbyły się wspólne ćwiczenia grup ratowniczych PCK i strażaków ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.  

Organizatorami ćwiczeń był Polski Czerwony Krzyż. Ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża w ćwiczeniach brały udział grupy ratownicze z Bielska-Białej oraz Krakowa oraz grupa pozoracyjna natomiast ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie siły i środki stanowiły 3 zastępy z obsadą oraz grupa kadetów. Dodatkowo w ćwiczeniach brał udział zespół ratownictwa medycznego z Krakowskiej Straży Miejskiej. Ćwiczenia były obserwowane przez Oficera Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta  Miejskiego PSP w Krakowie.

Ćwiczenia obejmowały trzy różne epizody obejmujące:

– zdarzenia masowe,

– zdarzenia mnogie ,

– poszukiwania osób zaginionych różnymi metodami np. tylarierą, czy też metodą szybkich trójek.

   Ponieważ były to pierwsze wspólne ćwiczenia, w ich realizacji skupiono się na wzajemnym poznaniu, poznaniu możliwości ludzkich jak i sprzętowych  jak również zapoznaniu z zasadami taktyki podczas ww.  zdarzeń realizowanych przez poszczególną ze służb. Ćwiczenia te pozwoliły również na przypomnienie obowiązujących przepisów prawa.

Każdy z epizodów podzielony był na poszczególne etapy, tak jakby to wyglądało podczas prawdziwych działań ratowniczych. Początkowo działały same zastępy straży pożarnej, które z czasem były wzmacnianie przez poszczególne służby, Straż Miejską,   której zespół oprócz działań z zakresu ratownictwa medycznego po wzmocnieniu sił i środków realizował typowe dla siebie zadania zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Fot: sapsp

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności