Ankiety „Bezpieczny Kraków”

Od 1 września do 8 października będzie organizowana druga tura badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Krakowie.

Badanie będzie realizowane przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR” w formie telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Kwestionariusz ma charakter anonimowy, a udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do syntetycznego i statystycznego opracowania i nie zostaną nikomu ujawnione. Wszystkie udzielone informacje posłużą pogłębieniu wiedzy i podjęciu stosownych działań służących poprawie istniejącej sytuacji.

Żródło: www.dzielnica4.krakow.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności